over okra-sport+
KRACHTBAL-SPORT+
Sportieve afdeling KRACHTBAL-SPORT+

WIE ZIJN WE?

De sporttak krachtbal is een toffe sport ontstaan in 1964 en sindsdien ondergebracht in de KVKBF, sinds 2007 - in het kader van het subsidiëringsdecreet voor sportfederaties van de Vlaamse Overheid - een deel van Falos vzw. Sinds 1/1/2017 zijn beiden - n.a.v. het meest recente decreet mbt subsidiëring van sportfederaties - onderdeel van vzw OKRA-SPORT+.

Deze multisportfederatie telt om en bij de 55.000 leden en is daarmee één van de grootste in zijn soort. Binnen de federatie zijn er, op basis van de doelgroep en aanbod, drie sportieve afdelingen: KRACHTBAL-SPORT+, FALOS-SPORT+ en OKRA-SPORT+.

De sportieve afdeling KRACHTBAL-SPORT+ verzorgt er het A tot Z aanbod van de sporttak krachtbal. Krachtbal is erkend door het BOIC. Binnen het geheel wordt bijzondere aandacht besteed aan fair-play, jeugdsport, sociaal contact en gelijke kansen voor iedereen. Niet voor niets spreken onze leden van de krachtbalfamilie en het is alom bekend dat wie eenmaal de krachtbalmicrobe te pakken heeft, die de rest van zijn/haar leven blijft meedragen.

De sporttak krachtbal ontstond in de regio Brugge door de inspanningen van wijlen Dhr. E. Schotte en vierde in september 2014 haar 50-jarig bestaan. De uitdaging van alle krachtbalspelers en de vele vrijwilligers die de sport helpen dragen, is om het plaatsje dat de krachtbalsport met hard werken verdiende in het gevarieerde sportlandschap te vrijwaren en de sport verder regionaal, nationaal en internationaal uit te bouwen.


Lees alles over KRACHTBAL-SPORT+ door op volgende link te klikken: