over okra-sport+
FALOS-SPORT+
Sportieve afdeling FALOS-SPORT+WIE ZIJN WE?

FALOS-SPORT+ is een sportieve afdeling van de vzw OKRA-SPORT+ en een dienst van de vzw kwb. FALOS-SPORT+ ondersteunt sporters en sportclubs en moedigt hen aan, onder meer door het opstarten en verder ontwikkelen van aangepaste beweeg- en sportactiviteiten. De vereniging geeft kansen aan de recreatieve sportbeoefenaar in al zijn diversiteit (leeftijd, gender, geaardheid, afkomst, religie, ...) en verdedigt zijn belangen. Het doel is een gezonde, ontspannende en levenslange sportbeoefening. Hiermee bevordert FALOS-SPORT+ de algemene gezondheid, het welzijn, de sociale integratie en de ontmoetingskansen van haar leden.


We doen dit...

 • door de clubs en provinciale sportcomites te ondersteunen in hun werking
 • door het organiseren van opleidingen voor het bestuur van de clubs
 • door het aanbieden van incentives voor de sporttechnische verantwoordelijken van de clubs om deel te nemen aan VTS-cursusen
 • door de begeleiding van de clubs op sporttechnisch, bestuurlijk, administratief en sportpromotioneel vlak
 • door het organiseren van ontmoetingen voor ploegen waarbij recreatie op de eerste plaats staat
 • door het organiseren van criteriums van activiteiten voor individuele sportbeoefenaars
 • door het aanbieden van een draaiboek voor clubs betreffende samenwerking met scholen en gemeentelijke sportdiensten
 • door de actieve sportbeoefening te bevorderen d.m.v. nieuwe ploegen op te richten en nieuwe competities en criteriums op te zetten (sportpromotie)
 • door het organiseren van sportpromotionele activiteiten op Vlaams niveau.
 • door het voeren van een coherent communicatiebeleid.

We staan voor...

 • de organisatie van ontmoetingen, competities of tornooien waarbij ontmoeting en recreatie op de eerste plaats staan
 • een sportaanbod waar elke sporter, op welk niveau hij/zij ook sport, aan zijn/haar trekken komt. Iedereen kan meedoen en zich op een gezonde manier bewegen. Men kan kiezen voor de sport en het spelniveau dat hem/haar best ligt. Ook de minder technisch begaafde sporter kan zijn gading vinden, en hoeft dus niet te stoppen met sport vanwege zijn/haar niveau.
 • een bijzondere aandacht voor werknemers in flexibele arbeidstijden
 • sport als ideaal bindmiddel om mensen uit verschillende culturen, klassen, generaties, beroepscategorieën met elkaar te laten kennismaken
 • het aanbieden van sporten waar geen zware financiële drempels liggen
 • het aanbieden van initiatieven die zich op het ganse gezin richten
 • een gezonde en medisch verantwoorde sportbeoefening met ontrading van alle dopinggebruik
 • Fair-play

Lees alles over het sportaanbod van FALOS-SPORT+ en nog zoveel meer door op volgende link te klikken: