activiteiten
Waardig levenseinde

OKRA wil de komende jaren voluit aandacht besteden aan de diverse aspecten van de laatste levensfase in een mensenleven. Tijdige zorgplanning, omgaan met eindigheid en dood, palliatieve zorgen en euthanasie, … het zal allemaal aan bod komen.
 
Op onze website reiken we bezinnings- en gespreksteksten, OKRA visieteksten en achtergrondinfo aan.

Korte bezinnings- en gespreksteksten