Diensten
Pensioendienst
  • vragen over je pensioen?
  • of over de inkomensgarantie voor ouderen (IGO)?
  • maar er is meer: hoe zit het met de uitgroeibaan in mijn bedrijf? En met mijn persoonlijke pensioenberekening?
  • ook de belastingwetgeving, wetgeving op toegelaten arbeid, erfrecht, allerlei voordelen voor ouderen (bijv. sociaal telefoontarief) hebben voor ons geen geheimen.

Je krijgt alle informatie en wij volgen voor jou de ontwikkelingen op de voet.

Kristel Wijshof, tel. 02 246 44 45
Niek De Meester, tel. 02 246 44 31


Voor praktische vragen in verband met je pensioen kan je terecht bij de pensioendienst van het christelijk ziekenfonds in je regio.