Werken
Activiteiten december

Welkom bij OKRA Werken !

 HET OKRA BESTUUR

 

   Via onze acticviteiten willen we op een     
Oprechte, Kristelijke, Respectvolle en Actieve manier         
onze senioren samenbrengen en activeren.    
Daartoe bieden we hen verschillende mogelijkheden aan:

                      Algemene Vergaderingen:
afwisselend met entertainment worden voordrachten met culturele en maatschappelijke thema's aangeboden.

                                  Fietsen:
om, de streek verkennende, onze fysieke paraatheid op peil te houden.

                           Biljarten, Petanque:
die, binnen een sfeervolle omgeving, onze latente competitiehonger stilt.

                                 Kaarten:
doordacht uitspelen wat je is toebedeeld.

                                 Dansen:
een muzikaal begeleide, collectieve concentratie-oefening.

                                Dagreizen:
ter verruiming van onze blik op de wereld, met intussen een
knipoog naar avontuur en gastronomie.

                              En tot besluit:
bij elk van de activiteiten is er voldoende ruimte voor een gezellige babbel .

Onze activiteiten
    Blijf op de hoogte
    OKRA-magazine

    Volg ons op