Pulderbos

           Welkom aan boord


     Okra trefpunt Pulderbos             

O: Open...      Openheid en ontmoeting

K: Kristelijk...Bron van inspiratie en motivatie

R: Respectvol...Voor alle ouderen en andere
                      generaties

A: Actief...    Actief in het leven staan

Actie voeren voor rechtmatige ouderenbelangen
          
Onze activiteiten
    Blijf op de hoogte
    OKRA-magazine

    Volg ons op