activiteiten
Bezinningsbundels en vieringen

Op deze pagina vind je grote bundels met korte en lange bezinnings- en gespreksteksten rond één of ander thema van onze brede zingeving. Je kan er zelf vrij in zoeken wat bruikbaar kan zijn.

In deze rubriek zal je ook allerhande vieringen vinden. Altijd met zorg voor verscheidenheid: eucharistievieringen, woord- en gebedsdiensten en korte bezinningsmomenten. Ze zijn vaak klaar voor direct gebruik. 

Vasten en Paasbundel

60 jaar OKRA Oostende

Voorjaarsbundeling 2013

Herfst- of winterbezinning

Over rouwen en verlies verwerken

Ik vind de aarde leuk

Zorg voor onze planeet aarde

Lourdes 2012

Paasbezinning 2012

Themabezinning 2012

Woord- en gebedsdienst 50 jaar OKRA

Bezinning advent en kersttijd 2011

Bezinning ouderenweek 2011

Paasbezinning 2011

Themabezinning 2011


Wanneer je de teksten uit bovenstaande vieringen of bezinningen gebruikt, willen we graag dat je OKRA en de auteurs vermeldt.