Sportactiviteiten
Nieuws
OKRA in Kijk uit!
Veilig elektrisch fietsen op één!

Elektrische fietsen winnen steeds meer aan populariteit. Met een elektrische fiets lijkt het alsof je met de wind in de rug fietst, door de ondersteuning van een elektromotor. Dat het aangenamer trappen is, weten intussen velen onder jullie! Lange tijd was er onduidelijkheid over de wetgeving rond elektrische fietsen. Met de nieuwe regels die in voege gaan vanaf 1 oktober 2016 is er heel wat van die verwarring weggenomen.  Toch ontdekten OKRA en OKRA-SPORT nog een pijnpunt, waar we als beweging ten volle zullen op inzetten bij het beleid. Door de sterk toegenomen populariteit van elektrische fietsen de voorbije jaren, was een goed wettelijk kader nodig. Vanaf 1 oktober worden volgende drie categorieën elektrische fietsen onderscheiden: 


Verschillende types met hun eigenschappen:


1. Fietsen met een elektrische hulpmotor. Deze fietsen beschikken enkel over trapondersteuning. Dat betekent dat als jij trapt, de motor ondersteuning geeft. De motor werkt dus niet zonder jouw actieve deelname. De motor van deze fiets heeft een maximaal vermogen van 250W en geeft trapondersteuning tot maximaal 25 km/u. Uiteraard kan je sneller rijden als je zelf harder trapt. Dat vormt in de nieuwe wetgeving geen probleem als de trapondersteuning maar wegvalt vanaf 25 km/u.


2. Gemotoriseerde fietsen bieden ook een maximale trapondersteuning tot  25 km/u. Ze kunnen echter een vermogen hebben tot en met  1000W. Ze beschikken over  trapondersteuning, maar  kunnen ook uitgerust zijn met een motor dieaandrijfkracht kan geven zonder dat je zelf actief meetrapt.


3. De speed pedelec is het nieuwe broertje onder de elektrische fietsen. Bij deze snelle fiets stopt de trapondersteuning niet bij 25 km/u. Door zelf mee te trappen, kan de bestuurder snelheden tot 45 km/u halen. De motor heeft een maximaal vermogen van 4000W. Naast trapondersteuning kan de speed pedelec uitgerust zijn met een motor die aandrijfkracht geeft zonder dat je zelf actief meetrapt.


Klik hier voor de Wegwijzer van Elektrisch fietsen. 

In de Wegwijzer vind je volgende zaken terug: 

 

  • Verschillende types
  • Voorwaarden per type
  • Verklaring termen

Cursus OKRA-SPORT Veilig elektrisch fietsen in groep

Veilig (elektrisch) fietsen in het verkeer is vandaag de dag heel wat complexer dan vroeger. De wegcode verandert vaak en is niet altijd even logisch. Daarenboven zijn er de laatste twee decennia heel wat nieuwe verkeerssituaties bijgekomen: fietsopstelvakken, fietssuggestiestroken, fietssluizen, fietssnelwegen, rechts voorrang borden …

(Elektrisch) fietsen in groep vergt daarenboven extra vaardigheden en vooral ook nog meer oplettendheid.

OKRA-SPORT organiseert in 2017 daarom cursussen ‘veilig (elektrisch) fietsen in groep’. Heb je door deze infomailing zin gekregen om meer te weten? Het overzicht van de sessies zal tegen 2017 op de website www.okrasport.be te vinden zijn.


Terug naar overzicht