over okra-sport+
Missie & visie

• Missie & Visie

De vzw OKRA-SPORT+ geeft kansen aan de recreatieve sportbeoefenaar in al zijn diversiteit (leeftijd, gender, geaardheid, afkomst, religie ...) en verdedigt zijn sportieve belangen.
Het doel is een gezonde, ontspannende en levenslange sportbeoefening. Hiermee bevordert vzw OKRA-SPORT+ de algemene gezondheid, het welzijn, de sociale integratie en de ontmoetingskansen van haar leden.