Begin 2010 erkende de Vlaamse Gemeenschap OKRA als ‘Vereniging van (zorg-)gebruikers en mantelzorgers'. Deze nieuwe dienst kreeg de naam OKRA-ZORGRECHT.

Waarvoor kan je bij OKRA-ZORGRECHT terecht?

OKRA-ZORGRECHT

  • biedt advies, vorming en bijstand aan zorggebruikers,
  • houdt contact met mantelzorgers in hun relatie met zorggebruikers,
  • verzorgt minstens tweemaal per jaar een informatieve bijdrage via het ledenblad OKRA-magazine,
  • verstuurt regelmatig een elektronische nieuwsbrief naar alle geïnteresseerden,
  • organiseert vormingsbijeenkomsten in alle Vlaamse provincies en in Brussel,
  • signaleert behoeften en problemen aan de bevoegde overheden.

Wie kan een beroep doen op OKRA-ZORGRECHT?

Iedereen:

  • OKRA-lid of geen lid
  • Jong of oud

Hoeveel kost de dienstverlening van OKRA-ZORGRECHT?

Deze dienst is gratis. (Wie geen lid is van OKRA betaalt een beperkte bijdrage voor sommige activiteiten.)

OKRA-ZORGRECHT werkt nauw samen met de CM en Ziekenzorg CM.