Rechten en info
Wonen
Infofiche: Belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand

Laatste wijziging: 29/04/2014

Wil je investeringen doen om jouw huis te beveiligen tegen inbraak of brand? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden een belastingvermindering krijgen.

Voor wie?

 • De eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder kan aanspraak maken op een belastingvermindering. Je bent niet verplicht om zelf in de woning te wonen. Je kan de belastingvermindering ook krijgen voor woningen die je verhuurt.
 • Om van een belastingvermindering te kunnen genieten, moet je belastingen betalen. Wie dus geen belastingen moet betalen of van een fiscale vrijstelling geniet, krijgt dit fiscaal voordeel niet.

Voorwaarden

Woning

 • Enkel woningen komen in aanmerking voor de belastingvermindering. Voorbeelden zijn eengezinswoningen, appartementen en studio’s. De woning mag in aanbouw zijn.
 • In het gebouw mag je een beroepsactiviteit uitoefenen, maar het gebouw mag zijn woonfunctie niet verliezen.

Aannemer

Om van deze belastingvermindering te kunnen genieten, moet een aannemer de werken uitvoeren.  Beveilig je zelf je woning tegen inbraak of brand, dan kom je niet in aanmerking voor een belastingvermindering.

Deze aannemer heeft bovendien enkele verplichtingen:

 • hij moet op de factuur vermelden waar hij de werken heeft uitgevoerd;
 • hij moet aantonen dat hij een kwalitatieve installatie heeft geleverd en de wettelijke voorschriften heeft gevolgd (= verplichte formuleringen op factuur).

De beveiligingsonderneming plaatst het alarmsysteem. De alarmcentrale beheert het alarmsysteem. Beide firma’s moeten erkend zijn.

Technische voorwaarden

Voor sommige beveiligingsmaatregelen, moet voldaan worden aan één of meerdere technische vereisten. Dit is per maatregel anders. Wens je meer info over de technische vereisten? Bel dan even naar het Contactcenter van de FOD Financiën op het nummer 0257/257 57 of neem een kijkje op http://minfin.fgov.be/.

Voor wat?

Inbraak

 • Specifiek inbraakwerend glas.
 • Specifieke beveiligingssystemen. Voorbeelden zijn veiligheidssloten, slot- en grendelbeveiligheidssystemen en kierstandhouders. Deze systemen worden op deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken geïnstalleerd.
 • Een motor met anti-ophefsysteem voor elektrische garagepoorten.
 • Gepantserde deuren.
 • Alarmsystemen en het beheer ervan door een vergunde alarmcentrale.
 • Een camerasysteem uitgerust met een registratiesysteem.

De levering of plaatsing van een parlofoonsysteem of een videoparlofoonsysteem komt niet in aanmerking. Je kan ook geen belastingvermindering krijgen voor het onderhoud van je alarmsysteem.

Brand

 • Water- en poederblussers. (6kg)
 • Een automatisch blustoestel voor verwarmingslokalen op stookolie.
 • Deuren met een brandweerstand van een half uur. Als de deuren gesloten zijn, ben je achter deze deuren minimaal dertig minuten veilig. De deur vindt zich tussen de garage en woning, aan de binnenkant van de keuken, tussen het woon- en slaapgedeelte of aan de binnenkant van het verwarmingslokaal.

De levering of plaatsing van een rookmelder of rookdetectiesysteem komt niet in aanmerking.

Hoeveel bedraagt de belastingvermindering?

Voor de belastingsaangifte van 2014 (inkomstenjaar 2013) kan je slechts dertig procent van je uitgaven inbrengen, met een maximumbedrag van 750 euro (incl. btw).

Dit bedrag geldt per woning, per jaar. Wie meerdere woningen bezit, kan dus meerdere keren aanspraak maken op de belastingvermindering.

Op deze regel is er één uitzondering: een motor met anti-ophefsysteem voor elektrische garagepoorten kan je maar voor 15 procent inbrengen.

Een voorbeeld:

 

Investeringen uitgevoerd in 2013(aanslagjaar 2014)  30 procent van de investering Belastingvermindering
1 000 euro  300 euro 500 euro
2 300 euro 690 euro 690 euro
3 300 euro 990 euro  750 euro

 Aanvraag belastingvermindering

 • Je hoeft op voorhand geen formulieren in te vullen om de belastingvermindering aan te vragen. Het volstaat dat je een factuur, uitgereikt door een aannemer, een betalingsbewijs en een verklaring over de kwaliteit van de installatie ter beschikking houdt van de belastingadministratie.
 • Je vult de betreffende codes in op de belastingsaangifte. Wanneer je een gemeenschappelijke aanslag vestigt (bv. samenwonenden, gehuwden…) wordt de belastingvermindering opgedeeld in functie van de verhouding in de rechten op de woning (bv. elk de helft eigenaar). Je berekent de vermindering voor jou en je partner en vermeldt jouw deel van de vermindering bij de juiste codes van de belastingaangifte.
 • De belastingvermindering wordt verleend voor de uitgaven die effectief door jou gedaan zijn (gefactureerde bedragen, btw inbegrepen) tijdens het belastbaar tijdperk en dat onafhankelijk van het ogenblik van de uitvoering van de werken. Een investering die je liet uitvoeren in 2012, maar betaald hebt in 2013, is slechts aftrekbaar in aanslagjaar 2014 (inkomstenjaar 2013).

Combinatie met andere maatregelen

Kreeg je reeds een premie van je gemeente, provincie… voor het beveiligen van je woning tegen inbraak? Dan kan je nog steeds aanspraak maken op de belastingvermindering voor dezelfde investering.

Deze vermindering is wel niet cumuleerbaar met andere belastingverminderingen die op hetzelfde geplaatste materiaal van toepassing zouden zijn.

Meer informatie?
Meer informatie en alle technische en administratieve voorwaarden krijg je bij het Contact Center van de FOD Financiën (0257 257 57) of op http://www.minfin.fgov.be
Raadpleeg de lijst met erkende beveiligingsondernemingen en alarmcentrales op www.vigilis.be.

 

Terug naar overzicht