activiteiten
Zingeving

OKRA gaat voor OK: voor ‘Open’ Kristelijk

Zingeving

De vroegere OKRA pastorale werking heet nu OKRA-Zingeving. Want er is veel veranderd in de Kerk, in de samenleving en in OKRA. Met de keuze voor Zingeving wil OKRA op deze veranderingen positief inspelen. De nieuwe generaties senioren zijn open zinzoekers en zoekende gelovigen. OKRA wil de inspiratie en waarden van de eigen christelijke traditie blijven bewaren en doorgeven op een eigentijdse wijze. Daarbij wil OKRA-Zingeving voluit ingaan op de vragen, de twijfels en het zoeken van de nieuwe seniorengeneraties.

K(Ch)ristelijk

Kristelijk wil zeggen dat OKRA onuitgesproken en uitgesproken de inspiratie en waarden van de figuur van Jezus en zijn evangelie wil blijven ter sprake brengen als een kostbaar oriëntatiepunt voor de eigen bewegings- en beleidswerking. OKRA blijft daardoor ook een dienst aan mensen die zich christelijk of gelovig noemen.
OKRA zal activiteiten organiseren en initiatieven nemen vanuit een ‘open christelijke invalshoek’: kerstfeest en paasfeest, vieringen, bezinnings- en gebedsmomenten, Lourdesbedevaart, …

Waardig levenseinde

OKRA wil de komende jaren voluit aandacht besteden aan de diverse aspecten van de laatste levensfase in een mensenleven. Tijdige zorgplanning, omgaan met eindigheid en dood, palliatieve zorgen en euthanasie, … het zal allemaal aan bod komen. Op onze website reiken we bezinnings- en gespreksteksten, OKRA visieteksten en achtergrondinfo aan.

Meer informatie