over okra
Wat doen we?

OKRA : van, voor, en door gepensioneerden!

OKRA wil zoveel mogelijk gepensioneerden optimaal betrekken bij een democratische vereniging en beweging die de gepensioneerden zelf dragen.

OKRA laat zich hierbij prioritair leiden door waarden die ontleend zijn aan het Evangelie, de Universele Verklaring van de Rechten van de mens en door de principes van de democratie.


OKRA behartigt je belangen!

OKRA neemt en/of neemt deel aan initiatieven die leiden tot betere levensomstandigheden voor de gepensioneerden en/of tot een betere samenleving voor iedereen.

Meer informatie over de Pensioendienst
Wat is Zorgrecht?
Ontdek onze infofiches met meer informatie over je rechten en belangen


OKRA biedt je toegang tot sociale en culturele activiteiten!

OKRA wil zoveel mogelijk gepensioneerden kansen geven en motiveren om deel te nemen aan sociale en culturele activiteiten die bijdragen tot hun persoonlijke ontplooiing en/of hun deelname aan het maatschappelijke leven. Daarom biedt OKRA zelf activiteiten aan of maakt ze initiatieven van anderen toegankelijker.

Ontdek de OKRA activiteiten

 

activiteiten