okra in de regio
OKRA in de regio

In de regio Oost-Brabant zijn 87 plaatselijke trefpunten met in totaal ongeveer 11 500 leden.  Elk trefpunt werkt zelfstandig en organiseert activiteiten allerhande.  De regio richt complementair ook heel wat in, zoals concerten, uitstappen en sportactiviteiten.  Je vindt het regionale programma onder de rubriek "activiteiten".

De regio's beschikken over een eigen bestuurlijke werking met een regiobestuur en een dagelijks bestuur.

Regionaal bestuur Onze trefpunten